Producenci
Regulamin sklepu (do 24.12.14r.)

 

Regulamin zakupów

 

Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące przy składaniu zamówień i zawieraniu umów oraz ich realizacji za pośrednictwem sklepu internetowego Maurelii, działającego pod adresem http://www.maurelii.pl, prowadzonego przez Bożenę Niską, prowadzącą działalność pod firmą „Maurelii Bożena Niska”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki. Siedziba Sklepu mieści się Warszawie przy ul. Skwierzyńskiej 6 wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej, nr NIP 952-127-71-40, nr Regon 146024131.

 

Definicje:

 

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://www.maurelii.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu,

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania;

Klient - każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie, posiadający konto Klienta (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta)

Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową,

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień,

Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe, stacjonarne lub na poczcie,

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu płatności eCard lub innych systemów płatności on- line.

 

Przyjmowanie i realizacja zamówień  

 

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie http://www.maurelii.pl. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową http://www.maurelii.pl, po kliknięciu ikony „kupuję” i zarejestrowaniu się w Sklepie, zamówienia mogą być składane również e-mailem na adres biuro@maurelii.pl. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia od pracownika sklepu. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wśród swoich danych numeru telefonu oraz adresu e-mail Klienta, umożliwiającego weryfikację złożonego zamówienia.

 2. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.

 3. W zamówieniu Klient dokonuje:

 • wyboru zamawianych towarów
 • wpisuje adres dostawy i adresu na jaki ma być wystawiony rachunek lub faktura (mogą to być różne adresy),

 • zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania lub anulowanie całości zamówienia). W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawcy Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 7 dni. Maksymalny czas oczekiwania wynosi 14 dni roboczych. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych produktów ze sklepu. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach kontaktujemy się telefonicznie aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Podany czas realizacji zamówienia nie uwzględnia dni wolnych od pracy.

 • zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego.

 • do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 • do każdego zamówienia wystawiany jest rachunek lub na życzenie faktura VAT (w tym wypadku prosimy o taką prośbę w komentarzu do zamówienia),

 • dowodem zakupu w przypadku Klientów będących Konsumentami jest rachunek/paragon. Dowodem zakupu dla Klientów nie będących Konsumentami jest faktura VAT.

 

Zmiany w zamówieniach 

 1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod adresem e-mail: biuro@maurelii.pl. Klient sklepu ma prawo do wycofania złożonego zamówienia, jednakże nie później niż w dniu jego złożenia. Wycofanie zamówienia w trakcie realizacji, zrealizowanego i wysłanego do klienta nie jest możliwe.

 2. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.

 Ceny towarów  

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.  

 1. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. 

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 Czas realizacji zamówienia  

 1. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.

 2. Dostawa jest realizowana przez firmę kurierską UPS (15,00,- pln) lub pocztę (priorytet polecony 10,00,-pln) w terminie 3-7 dni roboczych. Maksymalny czas oczekiwania wynosi 14 dni roboczych. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych produktów ze sklepu. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach kontaktujemy się telefonicznie aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Podany czas realizacji zamówienia nie uwzględnia dni wolnych od pracy.

 Formy płatności  

 

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski: 

 1. przelew bankowy/elektroniczny – obsługiwany przez system eCard - rozpoczęcie realizacji zamówienia zaczyna się po wpłynięciu należności na konto Sklepu, opcje płatności oferowane przez firmę eCard:

   

   • karta płatnicza - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic
   • ePrzelewy - Płacę z inteligo, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelew24, Przelew z BPH, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z Citi Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, ING Bank Śląski S.A., Crédit Agricole, EUROBANK - Płatności Internetowe.
   • ePłatności - Deutsche Bank Polska S.A.,Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A.,Raiffaisen Bank Polska S.A.
 2. gotówka przy osobistym odbiorze towaru w siedzibie Sklepu. 

  1. Wpłata przelewem za złożone zamówienie powinna nastąpić nie później niż 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia. Jeśli po tym terminie kupujący nie uiści należności, zamówienie usuwane jest z rejestru.

  2. W przypadku, gdy Kupujący dokonując formy przedpłaty nie uwzględnił w kwocie przelewu kosztów przesyłki lub innej części należności za towar, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy wysyłki do momentu zapłaty za całość. W przypadku nie uiszczenia ww. kosztów w ciągu kolejnych 5 dni roboczych zawsze zwracana jest Kupującemu całość wpłaconej kwoty na jego konto bankowe a zamówienie zostaje anulowane. 

  3. Dane do przelewu: MAURELII, 04-853 Warszawa, ul. Skwierzyńska 6, numer konta: 70 1950 0001 2006 0266 8228 0002 IDEA BANK

  4. W opisie przelewu należy podać imię i nazwisko Zamawiającego oraz numer zamówienia.

 

 Reklamacje

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze w szczególności: wad, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, niezgodności towaru z umową.  

 3. Reklamacje należy składać poprzez formularz kontaktowy, e-mailem na adres: biuro@maurelii.pl lub listem przesłanym tradycyjną pocztą.

 4. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

 5. Przy składaniu reklamacji Sklep zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji oraz żądań Klienta.

 6. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Klient obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sklep zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sklepu. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może istotnie utrudnić konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sklepu oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

 7. Odsyłając reklamowany towar Sklep zaleca dołączenie do przesyłki dokumentu sprzedaży (rachunku/paragonu/faktury) bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Klienta niebędącego konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

 8. W przypadku umów zawartych z Klientami mającymi status konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.

 9. W przypadku reklamacji składanych przez Klientów nie będących konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją będzie pokrywał Klient niebędący konsumentem.

 10. Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub Klienta niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Klienta wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym (o ile taki dokument jest dołączony do towaru).

 11. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówiony towar wraca do Sklepu, a Nabywca może zostać obciążony kosztami przesłania.

 

Prawo odstąpienia od umowy
 

 1. Klient mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: 

  1. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

  2. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

  3. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. oochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

  4. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

  5. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

  6. dostarczania prasy,

  7. usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych hazardowych. 

 3. W razie odstąpienia konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 4. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaruniezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

 5. Konsument, który odstąpił od umowy wysyła towar do Sklepu na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.

 6. Koszty związane z zakupem towaru przez konsumenta zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Formy zwrotu: jeżeli płatność wykonywana jest przelewem, zwrot środków odbywa się przelewem na rachunek nadawcy. Natomiast jeśli płatność ma miejsce kartą płatniczą, zwrot środków ma miejsce na rachunek karty.

 7. Kupujący nieposiadający statusu konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni.

 

Dane osobowe

 

 1. Klient wypełniając formularz zamówienia/rejestracji oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

 2. Wypełniając formularz zamówienia/rejestracji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sklep (sprzedawcę – Bożenę Niską), który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

 4. Klient zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sklep zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w ust. 2 powyżej na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

 

Postanowienia końcowe 

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Bożeną Niską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Maurelii.

 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką paragonu/rachunku lub faktury VAT. Klient może także pobrać regulamin ze strony http://www.maurelii.pl(zakładka „Regulamin”)

 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby/miejsca zamieszkania pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 5. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. 

 1. W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają do nich zastosowania postanowienia działu niniejszego Regulaminu "Prawo odstąpienia od umowy". Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.08.2012r.

 3. Sklep ma prawo zmienić regulamin z ważnych przyczyn. O każdej zmianie regulaminu Sklep informuje Klientów przed terminem wejścia w życie zmian regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmian w regulaminie Klient informuje o tym Sklep, a wówczas Sklep usuwa konto Klienta. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie regulacji obowiązujących w dniu złożenia zamówienia

 4. Oferta sklepu jest ważna tylko na terenie Polski.

 5. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

 6. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o produkcie).

 

Kontakt

W sprawie zakupów internetowych zapytania można kierować poprzez formularz kontaktowy lub mailem na adres: biuro@maurelii.pl

 

Projekt i wykonanie: Gabiec.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl